creació

_Konvent de Cal Rosal, 2008: fotos, vídeo

_Konvent de Cal Rosal, 2009: fotos, vídeo

_Atrapat al CCCB

_Konvent de Cal Rosal, 2010: fotos, vídeo1, vídeo2

_Konvent de Cal Rosal, 2011: fotos

_Musicant, als Jardins Cuixart, 2011